ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΑΠΦΩ Η ΕΡΕΣΙΑ ΑΕ 2015

Δείτε την παραλία ζωντανά

Το ξενοδοχείο Σαπφώ στα πλαίσια της ικανοποίηση σας
Εγκατέστησε δορυφορικές κάμερες για να μπορείτε να
Βλέπετε τον καιρό και την παραλία στην πανέμορφη
Σκάλα Ερρεσού

Κάμερα 1
Κάμερα 2

Σε περίπτωση που σας ζητήσει κωδικό και όνομα χρήστη
το σύστημα πατήστε χωρίς να εισάγετε  κωδικό :

Username: user
no password

Πρόγνωση Καιρού

Translate »