Δείτε την παραλία ζωντανά

Το ξενοδοχείο Σαπφώ στα πλαίσια της ικανοποίηση σας
Εγκατέστησε δορυφορικές κάμερες για να μπορείτε να
Βλέπετε τον καιρό και την παραλία στην πανέμορφη
Σκάλα Ερρεσού

Κάμερα 1
Κάμερα 2

Σε περίπτωση που σας ζητήσει κωδικό και όνομα χρήστη
το σύστημα πατήστε χωρίς να εισάγετε  κωδικό :

Username: user
no password

Πρόγνωση Καιρού

Translate »